Ugrás a tartalomra

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa HU