Sčítanie obyvateľov – Népszámlálás od 15.02.2021 – do 31.03.2021

Upravené
06. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2021