Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kal.rok 2019

Upravené
06. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. januára 2020