Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Upravené
06. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. januára 2020