Ugrás a tartalomra

Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a popl. za kom. odpad a drob.stav.odpad