Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a popl. za kom. odpad a drob.stav.odpad

Közzétett
31. január 2019
Kategória

Mellékletek