Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka a doručenie žiadosti o voľbu poštou na REFERENDUM

Közzétett
14. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
Óta 14. november 2022
Kategória

Mellékletek