Návrh k dodatku č.2 – určenie výšky poplatku za komunálny odpad a daň za psa na území obce Háj –

Közzétett
31. január 2019
Kategória

Mellékletek