Sčítanie obyvateľov – Népszámlálás od 15.02.2021 – do 31.03.2021

Zverejnené 15. februára 2021.
Upravené 7. júna 2021.