Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Eva Červená

Zástupkyňa starostu, Poslanec

Peter Katona

Poslanec

Árpád Rácz

Poslanec

Jozef Sakala

Poslanec

  Ladislav Józsa

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 13. júna 2021.