Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Eva Červená

Zástupkyňa starostu, Poslanec

Peter Katona

Poslanec

Árpád Rácz

Poslanec

Jozef Sakala

Poslanec

  Ladislav Józsa

Poslanec