Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Háj - Košice okolie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Odmeny výkonným umelcom-verejný rozhlas

ID: DF2022/28 – SLOVGRAM

38,40 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 28.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ SLOVGRAM

Dodávateľ - Sídlo Jakubovo nám. 14, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17310598

Prílohy

Popis

Odmeny výkonným umelcom-verejný rozhlas

Telefonna služba

ID: DF2022/27 – belasa s.r.o.

7,94 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 25.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 7,94 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ belasa s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kalvínska 182/18, 045 01 Moldava nad Bodvou

Dodávateľ - IČO 47659009

Prílohy

Popis

Telefonna služba

TV+Internet

ID: DF2022/26 – belasa s.r.o.

27,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 11.2.2022

Dátum platby 8.3.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ belasa s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kalvínska 182/18, 045 01 Moldava nad Bodvou

Dodávateľ - IČO 47659009

Prílohy

Popis

TV+Internet

Faktúra za opakovanú dod. zem.plynu-OcU

ID: DF2022/34 – SPP

210,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 3.3.2022

Dátum platby 1.3.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ SPP, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Faktúra za opakovanú dod. zem.plynu-OcU

Elekrina – MŠ

ID: DF2022/25 – Východoslovenská energetika

90,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elekrina – MŠ

Elektrina – Jednota

ID: DF2022/24 – Východoslovenská energetika

67,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 67,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – Jednota

Elektrina – DS

ID: DF2022/23 – Východoslovenská energetika

33,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – DS

Elektrina – PZ

ID: DF2022/22 – Východoslovenská energetika

9,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – PZ

Elektrina – OcU

ID: DF2022/21 – Východoslovenská energetika

212,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 212,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – OcU

Elektrina – KD

ID: DF2022/20 – Východoslovenská energetika

87,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 87,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina – KD

Spracovanie miezd január 2022

ID: DF2022/19 – Nagyová Helena - PaM

45,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 12.2.2022

Dátum platby 2.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Nagyová Helena - PaM

Dodávateľ - Sídlo 97, 044 02 Dvorníky-Včeláre

Dodávateľ - IČO 40911519

Prílohy

Popis

Spracovanie miezd január 2022

Výkon zod.osoby

ID: DF2022/18 – Osobnyudaj.sk

42,00 €

11.7.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 2.2.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ Obec Háj - Košice okolie

Objednávateľ - Sídlo Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Objednávateľ - IČO 00690279

Dodávateľ Osobnyudaj.sk

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 1075/5, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

Výkon zod.osoby