Adresa na doručenie kandidátnych listín v obci Háj

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 24. novembra 2022
Kategória

Prílohy