Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia OZ Obce Háj, konaného dňa 17.12.2021