ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Háj

Zverejnené
8. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. septembra 2022
Kategória

Prílohy