Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Háj - Košice okolie.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Zmluva č. E3006 08U01 Environmentálny fond

ID: E3006 08U01 – Environmentálny fond

8.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 26.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Environmentálny fond

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 30796491

Mellékletek

ZMLUVA O DIELO EHCA s.r.o.

ID: 09/09/2022 STA-1 – EHCA

9.9.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 9.9.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító EHCA

Beszállító - székhely Magnezitárska 5, 040 13 Košice

Beszállító - IČO 45942030

Mellékletek

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness – dotácie

ID: 4/2022 – Slovenská sporiteľna

5.9.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 5.9.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Slovenská sporiteľna, a.s.

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 00151653

Mellékletek

Prílohy k zmluve zo dňa 30.07.2022

ID: 3/2022 – NITRANET

16.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 30.7.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító NITRANET

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36534633

Mellékletek

Dodatok k zmluve z 25.08.2020

ID: 2250082020 – MaPZS s.r.o.

12.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 11.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító MaPZS s.r.o.

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 53206771

Mellékletek

Leírás

č. ZD 2250082020

DODATOK 2/2022 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2/2022 – Fúra

1.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 1.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Fúra

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36211451

Mellékletek

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov “WiFi pre teba v obci Háj”

ID: 02/2022 – NITRANET

1.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 30.7.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító NITRANET

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36534633

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 311071CFJ9 – Ministerstvo investícií

19.7.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 19.7.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Beszállító - székhely Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Beszállító - IČO 50349287

Mellékletek

Licenčná zmluva

ID: 001/2022 – 3W Slovakia

19.7.2022

Hatálybalépés 19.7.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 19.7.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító 3W Slovakia, s.r.o.

Beszállító - székhely Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Beszállító - IČO 36746045

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070ARX4

ID: 309070ARX4 – Pôdohospodárska platobná agentúra

23.5.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 25.4.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Pôdohospodárska platobná agentúra

Beszállító - székhely Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Beszállító - IČO 30794323

Mellékletek

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 1/2022 – Fúra s.r.o.

19.5.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 19.5.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Fúra s.r.o.

Beszállító - székhely Jantárová 1, 041 01 Košice

Beszállító - IČO 36211451

Mellékletek

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 11.6.2021

ID: 1 – Alphabet partner s.r.o.

90,00 €

12.4.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 22.3.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 90,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Háj - Košice okolie

Vevő - Cím Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou

Vevő - ÁFA-azonosító 00690279

Beszállító Alphabet partner s.r.o.

Beszállító - székhely Strojárenská 3426/11, 040 01 Košice

Beszállító - IČO 52436411

Mellékletek