Turistická ubytovňa

Adresa
Háj 122

Telefón
055/466 25 28