Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka a doručenie žiadosti o voľbu poštou na REFERENDUM

Zverejnené
14. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. novembra 2022
Kategória

Prílohy